Kahoʻolawe:

A Reflection for the last day of ʻŌlelo Hawaiʻi Month Hānau ʻia ka pua o ke kai, ʻo Kanaloa Ke keiki iʻa a Papa, a Haumea, a Hina Born is the flower of the ocean – Kanaloa The fish child of [the female deities] Papa, Haumea, and Hina From Pualani Kanakaʻole Kanaheleʻs oli “He Mele Pana no Kahoʻolawe” When I was a young girl, my dad, a retired Chief Petty Officer used to tell me about the Hawaiian island that was used for target practice: Kahoʻolawe. My childʻs mind tried to understand the value of killing an island. The absurdity … Continue reading Kahoʻolawe: